• Màu trái quả nhiều phấn, thịt quả màu vàng cam
  • Kích thước dài 15-17cm
  • Thời gian sinh trưởng 70-75ngày
  • Năng suất 20-25 tấn/ha
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây cây sinh trưởng  mạnh, kháng bệnh tốt
  • Mùa vụ quanh năm