• Màu trái xanh nhạt
  • Kích thước dài 26-30 cm
  • Thời gian sinh trưởng 40-45 ngày
  • Năng suất 50-60 tấn/ha
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây sinh trưởng, phát triển mạnh, chống chịu tốt
  • Mùa vụ quanh năm