Bí Đỏ Hạt Đậu - VINO 07

- Cây sinh trưởng phát triển mạnh, có khả năng chống chịu

   virus tốt.

- Năng suất cao 18-20 tấn/ha.trọng lượng 1,2-1,5kg/trái.

- Chất lượng trái ngon, đặc ruột, thịt trái dẻo và ngọt, để lâu

   không bị nhạt màu.

- Thu hoach: 75-80  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng (bò đất hàng đôi):   Mùa mưa   5.0  x  0.8  m

                                                         Mùa nắng  5.0  x  0.6  m
Bí Đỏ - VINO 1074

- Cây khỏe, có khả năng chống chịu virus tốt.

- Năng suất cao. nặng trái: 3-4kg/trái.

- Chất lượng trái ngon, đặc ruột, thịt trái dẻo và ngọt, để lâu

   không bị nhạt màu.

- Thu hoach: 77-80  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng (bò đất hàng đôi): Mùa mưa  5.0  x  0.8  m

                                                       Mùa nắng 5.0  x  0.6  m
Bí Đỏ Hạt Đậu Dài - VINO 937

- Cây khỏe, kháng bênh tốt.

- Năng suất cao, nặng trái: 1,3-1,8/trái.

- Chất lượng trái ngon, đặc ruột, thịt trái dẻo và ngọt, để lâu

   không bị nhạt màu.

- Thu hoach: 77-82  ngày sau gieo.

- Mật độ trồng (bò đất hàng đôi): Mùa mưa  5.0  x  0.8  m

                                                       Mùa nắng 5.0  x  0.6  m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý